Bevægelse - Sprog - Bevidsthed

Om sproget

Mennesket er det eneste væsen, der kan tale. Vi benytter vokalerne og konsonanterne til at bygge ordene med. Rytmerne er også en vigtig del af sproget især i digtningen. Rytmerne er musikken og dansen i sproget. Det er alle sammen elementer, der relaterede til den åndelige verden, hvor vi får vores sprogkraft fra.


Bevægelse - Sprog - Bevidsthed

Jeg arbejder med at koordinere bevægelser med sproget/talen i øvelser, digte eller små historier.

At "tale" digtet med arme- og håndbevægelser kan være grænseoverskridende for mange mennesker, men det kan give en dybere forståelse af teksten og indstille din stemme i det rigtige leje, harmonisere dit åndedræt og gøre din bevidsthed klarere.


Min opgave som lærer

er at føre dig igennem processen, så du kan følge med.


Baggrunden for sprogformningen

Sprogformningen blev udviklet af Marie Steiner-von Sivers og Rudolf Steiner ud fra åndsvidenskaben antroposofi. Først og fremmest for at hjælpe talere og skuespillere til at kunne tale i store rum uden mikrofon og uden at belaste stemmen.


Sprogformning som kunst

Sprogformningen kendetegnes bl.a. ved, at taleren lægger resonansen i luften. Derved kan man tale meget længe uden at blive hæs.

Sprogformning og fortællinger