Bevægelse - Sprog - Bevidsthed

Sprogformning og fortællingerOm sproget

Sproget kender vi bedst som kommunikationsmiddel, men det er og kan meget mere end det. Sproget er en verden af musik, skulptur, farver og billeder. Sproget kan formidle indtryk til mange af vores sanser, som for eksempel: lugte-, smags-, høre- og synssansen. Hver gang vi læser eller lytter til en tekst, bliver vi indviet i en ny verden, der indeholder nogle af disse elementer.

Alt hvad vi ser, kan vi benævne med ord. Når vi tænker, tænker vi i ord eller billeder, men når vi skal formidle disse, bruger vi sproget som udtryksmiddel. Vores følelser kan vi også udtrykke med ord. Sproget og tænkningen er de evner, der gør os til menneske.


Bevægelse - Sprog - Bevidsthed

Jeg arbejder med at koordinere bevægelser med sproget/talen i øvelser, digte eller små historier.

At "tale" digtet med arme- og håndbevægelser kan være grænseoverskridende for mange mennesker, men det kan give en dybere forståelse af teksten og indstille din stemme i det rigtige leje, harmonisere dit åndedræt og gøre din bevidsthed klarere.

Det kan også være grænseoverskridende at skulle forestille sig teksten i indre billeder: hvad står der egentlig i digtet. Bevægelserne påvirker og former talen og vi arbejder på at få dem til at stemme overens. Så kan man mærke på os, at vi er eet med det, vi siger.


Min opgave som lærer

er at føre dig igennem processen, så du kan følge med.


Baggrunden for sprogformningen

Sprogformningen blev udviklet af Marie Steiner-von Sivers og Rudolf Steiner ud fra åndsvidenskaben antroposofi. Først og fremmest for at hjælpe talere og skuespillere til at kunne tale uden mikrofon og uden at belaste deres stemme. Mange skuespillere henvendte sig til dem for at lære denne talekunst, og de oprettede et kursus i sprogformning og dramatisk kunst, der førte til sprogformningsuddannelsen ved Goetheanum, Dornach, Schweiz. Sprogformningen blev hurtigt udviklet fra at være en kunstart til også at være en terapi og et redskab i det pædagogiske arbejde for lærere og pædagoger. I dag findes der sprogformningsuddannelser i bl. a. Schweiz, Tyskland, Holland og England, New Zealand, Israel.


Sprogformning som kunst

Sprogformningen kendetegnes bl.a. ved, at taleren har resonansen i luften, for at belaste stemmen mindst muligt og lade åndedræt og sprog følges ad.